Links

Euro Latin Performance Projekt - Basel - Zürich - Berlin - eurolatinperformanceproject.blogspot.com

Bbeyond Performance - Northern Ireland - www.bbeyondperformance.org

Performer Stammtisch - Berlin - www.performerstammtisch.de

HBK Braunschweig - www.hbk-bs.de